Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

                         "Speed Solution Group Ltd.,Part.
ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2548 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อลูกค้ากลุ่มภาคผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เรามีทีมวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่การนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆแก่ลูกค้าทุกท่าน เราจะมุ่งมั่นให้บริการและหวังเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืน"