Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

กล้องอุตสาหกรรม IDS

IDS ผู้ผลิตกล้องอุตสาหกรรม (Industrial Camera) คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นที่ยอมรับมาตรฐานการผลิตสูง กล้อง IDS ทุกรุ่นจะถูกประกอบที่ประเทศเยอรมันจึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับกล้องที่มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพดีเยี่ยมอย่างแน่นอน กล้องอุตสาหกรรม IDS มีกล้องที่รองรับการเชื่อมได้ทั้ง USB2, USB3 และ GigE  และรองรับการพัฒนาด้วยโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ เช่น NI Labview, Vision Builder / Cognex Visionpro / Halcon หรือแม้แต่ Microsoft Visual Studio, Rasberry Pi,

 

IDS GigE Cameras

IDS uEye CP Series

IDS uEye SE Series

IDS uEye RE Series

   

 


 

IDS USB3 Cameras

IDS uEye CP Series

IDS uEye LE Series

IDS uEye ML Series

   

 


 

IDS USB2 CamerasIDS uEye XS


IDS uEye SE Series


IDS uEye ML Series


IDS uEye LE Series